Ăsta da spam!

Oameni hotărâţi, dintr-o bucată!
Să te ferească Bunul Dumnezeu să nu mănânci tot la cină!

Return-path: < apache@ns.companies.ro >
Envelope-to: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Delivery-date: Thu, 03 Apr 2008 12:35:28 +0300
Received: from [80.86.106.90] (helo=ns.companies.ro)
by kilo.hangarhosting.net with esmtp (Exim 4.68)
(envelope-from < apache@ns.companies.ro >)
id 1JhLqu-0004Nk-ND
for XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Thu, 03 Apr 2008 12:35:28 +0300
Received: from ns.companies.ro (localhost.localdomain [127.0.0.1])
by ns.companies.ro (8.13.4/8.12.10) with ESMTP id m338PXAj017250
for < XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX >; Thu, 3 Apr 2008 11:25:33 +0300
Received: ( from apache@localhost )
by ns.companies.ro (8.13.4/8.13.4/Submit) id m338PW8w017249;
Thu, 3 Apr 2008 11:25:32 +0300
Date: Thu, 3 Apr 2008 11:25:32 +0300
Message-Id: < 200804030825.m338PW8w017249@ns.companies.ro >
To: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Subject: Cazare in Baia Mare
From: “Pensiunea Floare de Colti” < office@floaredecolti.ro >
X-Priority: 1 (Highest)
To: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html;
charset=iso-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit